Ambulance Bolesti

MUDr. Alena Vlasáková

Ode dne 01.04.2020 je Ambulance Bolesti plně v provozu.

STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ

Ambulance Bolesti se stará již 25 let, aby lidé netrpěli bolestí a byli v těch nejlepších rukou. Práce s chronickou bolestí je složitá a dlouhá. Prolínají se zde jak problémy fyzické, tak psychické.